Notícies de Esparreguera

La CUP Esparreguera ha presentat un seguit de propostes a l'equip de govern del PSC-ICV per tal de corregir aquelles ordenances que considerem abusives i modificar els barems impositius per tal que aquests siguin més progressius, així com crear noves taxes dirigides als intocables. Algunes de les propostes més desenvolupades anaven dirigides a modificar l'Impost de Béns Immobles (IBI), sobretot un recàrrec del 50% als pisos buits per tal de mobilitzar-los i destinar-los a lloguer social.

La CUP Esparreguera ha presentat un seguit de propostes a l'equip de govern del PSC-ICV per tal de corregir aquelles ordenances que considerem abusives i modificar els barems impositius per tal que aquests siguin més progressius, així com crear noves taxes dirigides als intocables. Algunes de les propostes més desenvolupades anaven dirigides a modificar l'Impost de Béns Immobles (IBI), sobretot un recàrrec del 50% als pisos buits per tal de mobilitzar-los i destinar-los a lloguer social.

De fet, al primer apartat del Ple (Assumptes a Dictaminar) van ser només dos els aspectes destacables.

Quant als punts del govern obert, van ser únicament tres les temàtiques debatudes.

Abans de continuar amb el debat de la resta de mocions, l’equip de govern només va presentar la modificació de l’ordenança fiscal d’expedició de documents públics. La rebaixa només afectava en la tarifa de certes certificacions, com les compulses de DNI, carnet de conduir, titulacions acadèmiques, etc.

El nomenclàtor, a banda de posar noms als espais públics per facilitar l’orientació de les persones, configura tot un marc referencial. És una eina molt potent per fixar l’imaginari col·lectiu, un mirall en què mitjançant personatges i efemèrides es reflecteixen tant els valors socials com la ideologia oficial dominant. A Esparreguera, aquest panorama és desolador: de la seixantena de carrers i places dedicades a l’antroponímia, els homes hi tenen una presència hegemònica.

La CUP Esparreguera a l’hora de fer la valoració del projecte d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ha tingut com a referència allò que ja apareixia al nostre programa electoral i que, per tant, és un compromís amb les 1736 persones que van dipositar-hi la seva confiança el passat 25 de maig. La principal de les premisses és treballar perquè el nou POUM contempli el creixement zero.

La CUP Esparreguera a l’hora de fer la valoració del projecte d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ha tingut com a referència allò que ja apareixia al nostre programa electoral i que, per tant, és un compromís amb les 1736 persones que van dipositar-hi la seva confiança el passat 25 de maig. La principal de les premisses és treballar perquè el nou POUM contempli el creixement zero.

Pàgines