Què ha proposat la CUP Esparreguera per les ordenances fiscals de 2017?

El ple municipal del passat octubre es va centrar en la presentació, per la seva aprovació, de les ordenances fiscals pel proper any, és a dir, els impostos, taxes i preus públics que pagarem els esparreguerins i esparreguerines. La CUP Esparreguera ha presentat una bateria de propostes, centrades en IBI, una nova taxa que gravi els caixers automàtics de la via pública, la revisió de l'ordenança que regula les taxes per documents administratius així com la de terrasses. De moment, el govern municipal del PSC-ICV no n'ha acceptat cap de les propostes, tot i que esperem que algunes, tard o d'hora, les vagin incorporant.

La CUP Esparreguera ha presentat un seguit de propostes a l'equip de govern del PSC-ICV per tal de corregir aquelles ordenances que considerem abusives i modificar els barems impositius per tal que aquests siguin més progressius, així com crear noves taxes dirigides als intocables. Algunes de les propostes més desenvolupades anaven dirigides a modificar l'Impost de Béns Immobles (IBI), sobretot un recàrrec del 50% als pisos buits per tal de mobilitzar-los i destinar-los a lloguer social. Malauradament, d'entrada, cap de les nostres propostes va ser acceptades, tot i que en la seva majoria l'objectiu de les propostes significava una rebaixa en la recaptació municipal. Altres propostes que els hi vam fer arribar han estat les següents:

  • Creació d’una nova ordenança que taxi amb 500€/any els caixers automàtics d’entitats bancàries ubicats en les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública: Tota ocupació de la via pública amb finalitats lucratives per part de privats i empreses està taxada, des de les terrasses dels bars, quioscs, obres o el mercat ambulant. És inexplicable que l’Ajuntament d'Esparreguera mai hagi cobrat als bancs que utilitzen el carrer per realitzar les seves activitats lucratives.

 

  • Modificació de l’Ordenança fiscal número 16 per l’expedició de documents administratius: Com ja venim reclamant des de fa temps considerem abusiu i especialment greu el cobrament per l’expedició de certs documents destinats a un col·lectiu vulnerable com són les persones migrades, la nostra proposta era l’eliminació de els següents taxes (Epígraf 2, punts: 6,7,8,9,10) per les quals l’ajuntament cobra:

Epígraf 2

Punt 6: 93’07 € pel tràmit inicial de reagrupament familiar

Punt 7: 13’59 € per l’actualització de l’informe de Reagrupament familiar

Punt 8:  93’07€ pel tràmit de reagrupament familiar en el cas de renovació de la targeta de residència o si s’ha canviat de domicili des de la sol·licitud inical

Punt 9: 27’19 € pel tràmit d’accedir a l’autorització de residència temporal per Arrelament social

Punt 10: 27’19 € per tràmit de renovació de la residència temporal en cas de no complir tots els requisits.

Per altra banda proposàvem dos modificacions de l’Epigraf 4: referent al punt 3. Amb que es taxa 15’45€ per exàmens a l’Ajuntament, demanem d’una bonificació per tal que no tingui cap cost per les persones amb situació d’atur. En el punt 6, referent al registre d’unions de parelles estables, tràmit que costa 71’94€ demanavem una revisió del cost del tràmit.

  • Modificació de l’Ordenança fiscal número 10, per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires:  Actualment està fixada una quota mínima de 70 € i, a part d’això, només existeixen dos barems: diari (0,27 € x m2) i semestral (19’48 €/ m2 x semestre, és a dir 0’10€/m2 x dia)

Per adequar la normativa excessivament rígida, que només afavoreix els negocis amb més volum, proposem la incorporació d’un tercer barem de caràcter mensual de 5’4€ per més (0’18€/m2 x dia). Així com eliminar la quota mínima de 70 euros.

 

(Totes les propostes per les ordenances fiscals de 2017 estan recollides en un document que a qui l'interessi li podem fer arribar per a la seva consulta, aclariments, etc. Només cal que us poseu en contacte a través del correu electrònic esparreguera@cup.cat o a través de les xarxes socials Facebook i Twitter).