Posicionament de la CUP Esparreguera en relació al projecte d’aprovació inicial del POUM

La CUP Esparreguera reclamarem al govern municipal que el nou POUM contempli un creixement zero i, per tant, no desenvolupi noves zones residencials i que es prioritzi l’ocupació de l’habitatge buit i la construcció (si fos necessari) dels solars disponibles actualment al municipi. També treballarem perquè el nou POUM inclogui una perspectiva de gènere i contempli projectes com la Ronda Verda que també eren inclosos als programes electorals dels actuals partits governants.

La CUP Esparreguera a l’hora de fer la valoració del projecte d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ha tingut com a referència allò que ja apareixia al nostre programa electoral i que, per tant, és un compromís amb les 1736 persones que van dipositar-hi la seva confiança el passat 25 de maig. La principal de les premisses és treballar perquè el nou POUM contempli el creixement zero. El no creixement es fonamenta en una altra manera de relacionar-nos amb el territori, trencant la lògica dominant i perversa que equipara progrés a creixement material i depredació dels recursos naturals (en aquest cas el nostre terme municipal).

Creixement zero

El nostre posicionament no neix de postulats romàntics sinó després d’analitzar fredament les dades demogràfiques que  apareixen a la memòria del projecte i que detallen que Esparreguera comptarà el 2033 amb una població estimada de 21.817 habitants. Això vol dir que en els propers 17 anys s’estima que el creixement serà de 116 persones (actualment Esparreguera té 21.701 habitants). A la mateixa memòria també es plantegen escenaris alternatius “extrems” pel que fa a la demografia:

  1. Decreixement de la població fins arribar als 19.771 habitants, és a dir, reduir la població en 1930 habitants ens els propers 17 anys.
  2. Creixement màxim de la població fins arribar als 24.800 habitants. Això suposaria augmentar en 3099 persones la població actual.

Un altre element que ens porta a tenir en compte el creixement zero urbanístic és la quantitat d’habitatge buit que hi ha actualment al municipi: del total de 10.490 habitatges, un 11% (1.153) es troben actualment deshabitats. Pel que fa a la previsió d’augmentar la superfície destinada a polígons industrials, des de la CUP d’Esparreguera constatem que els que ja tenim en funcionament estan infrautilitzats i l’objectiu seria adequar-los a les necessitats actuals sense haver de posar en marxa de nous.

Per tot això, des de la CUP d’Esparreguera ens mostrem contraris als següents projectes que el projecte d’aprovació inicial del POUM contempla tal i com està ara:

  1. Formació de noves zones residencials com La Plana II (19.826 m2) i el Castell II (16.200 m2) .
  2. Ampliació de les zones industrials a Can San Joan I (21.587 m2) i el polígon de l’Olana (248.074m2).
  3. Ampliació de la zona de serveis (oficines, supermercats...) a la zona de Can San Joan II (25.161 m2). En aquest cas la CUP proposa com alternativa que part d’aquests “serveis” es traslladin al “descampat de la girafes” (PAU2) juntament amb un pàrquing perifèric.

Patrimoni.

Entenem la conservació del nostre patrimoni com l’eina que ens ha d’ajudar a conèixer i apreciar la vila, saber d’on venim, cap a on anem i on no hauríem de tornar. En aquest sentit, des de la CUP Esparreguera veiem greus mancances en l’elaboració del catàleg de béns protegits ja que considerem que es parteix d’una mirada classista en la qual no es dóna valor al patrimoni arquitectònic erigit per les classes populars. Per tant, sorprèn que a part dels edificis singulars, només s’aplica una protecció que va poc més lluny de l’illa de vianants.

En relació a la protecció del patrimoni arquitectònic esparreguerí, des de la CUP apostem pel següent:

1. Protecció de les línies de façana de carrers històrics com són el Beat Domènech Castellet, carrer Sant Jaume o Ferran Puig.

2. Protecció per l’antiga fàbrica de les Tovallolles (actualment el projecte preveu una plaça i un aparcament).

3. Apostem per tal que el catàleg de Patrimoni revaloritzi l’arquitectura dels anys 20 i 30 del segle XX, clau a l’hora d’entendre l’Esparreguera del segle XXI (greument amenaçada per la pressió urbanística) i demanarem que es revisin els projectes de modificació del passatge Torres Molins i les cases d’estiueig del Barri Font.

Serveis

El projecte de POUM que es presenta manté la lògica de gentrificació, és a dir , la concentració de serveis i equipaments al centre. Des de la CUP Esparreguera ens oposem frontalment a aquest posicionament i intentarem que aquesta dinàmica es reverteixi. De fet, traslladarem la necessitat de crear una zona de serveis al barri de  la Font del Vidal que actualment té una mancança absoluta de serveis i espais comunals.

Via verda

Durant la campanya electoral municipal un dels punts que la CUP compartíem amb  els programes del PSC i ICV era la planificació de la Via Verda per la banda de llevant. Es tracta d’un projecte que recollia l’Avantpla del POUM i que uneix mobilitat sostenible, descoberta i preservació dels malmesos espais periurbans.

Ara, el document d’aprovació inicial no només no contempla el que era un compromís polític que l’actual govern va adquirir amb la ciutadania sinó  que  a més el trinxa amb la solapació amb un nou vial per a cotxes. Des de la CUP Esparreguera instem a la modificació d’aquest nou vial pel trànsit rodat per tal que pugui ser compatible amb la Via Verda i que aquesta, alhora, sigui contemplada en el nou POUM.

A més a més, veiem la necessitat d’ampliar la zona protegida dels horts de Cordelles (PEU2) per crear d’aquesta manera un cinturó verd en tota la franja de llevant que ressegueixi la Via Verda i que haurà de servir per donar valor i protecció a zones d’horts, antics camps d’oliveres i molt especialment una roureda amenaçada per l’actual pla urbanístic que s’ha d’aprovar.

Altres observacions

Des de la CUP Esparreguera també trobem a faltar al projecte de POUM perspectiva de gènere a l’hora de mirar el disseny del nou urbanisme així com un tractament insuficient de com abordar la mobilitat sostenible (malgrat la redacció del Pla de Mobilitat) ja que al document només s’ha trobat una pàgina que analitza i proposa solucions per fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà.