L’aprovació definitiva de la moció d’adhesió a la XES el més destacable d’un ple de tràmit i sense contingut pel que fa a l’acció del govern.

El ple ordinari d’aquest mes de març ha tornat a caracteritzar-se per la manca de contingut. De fet, el tema més destacable que es va debatre i aprovar al ple municipal va ser la moció d’adhesió a la Xarxa d’Economia Social i Solidària [la XES, es gesta a mitjans dels anys 90 entre cooperatives catalanes i brasileres, i el seu objectiu és enfortir l'economia solidària des d'una perspectiva transformadora.]

Aquesta moció es va presentar per primer cop a la Comissió Informativa del mes d’octubre perquè s’inclogués a l’ordre del dia del ple ordinari. Finalment, i després de tres intents, la moció sobre l’adhesió a la XES ha estat presentada, debatuda i aprovada pel ple d’Esparreguera. Sobre el llarg camí que ha fet la moció, ens ha sobtat el filtratge pel qual ha passat fins ser presentada, quan es tracta d’una moció que ja ha estat aprovada a diversos municipis no només on governa la CUP sinó també ICV i forces properes.

És per aquest motiu que ens resulta curiós que el govern expliqui amb tant detall durant el ple el treball fet, quan ha quedat demostrat una clara manca de voluntat política de portar endavant amb rapidesa aquesta moció. Tot i que esperem que no es torni a repetir aquest boicot per omissió a les mocions presentades per part de la CUP ens mostrem satisfetes amb l’aprovació final de la moció i la conseqüent adhesió a la XEC.   

Abans de continuar amb el debat de la resta de mocions, l’equip de govern només va presentar la modificació de l’ordenança fiscal d’expedició de documents públics. La rebaixa només afectava en la tarifa de certes certificacions, com les compulses de DNI, carnet de conduir, titulacions acadèmiques, etc. La CUP Esparreguera vam decidir votar-hi en contra, és inacceptable que es rebaixin certes taxes (en aquest cas de 4’15€ a 1€ per document) i que no es plantegin rebaixes econòmiques a l’hora de realitzar tràmits com el Reagrupament familiar  (només el tràmit inicial suposa un cost de 93,07€). Considerem que és una mostra de racisme institucional i no donarem suport a cap tipus de mesura que deixi de banda a una part de la ciutadania de la nostra vila.

Si tornem a les mocions, el ple va debatre una presentada per PSC i ICV, a favor de la Derogació de la Llei Òmnibus, aprovada entre el desembre i el febrer dels anys 2011 – 2012. Es tracta d’una llei que suposa una clara asfíxia del sector públic, sota l’excusa de millorar l’eficiència de l’administració pública local. Hi vam votar a favor, ja que des de l’aprovació de la llei, la CUP s’hi ha oposat frontalment, a més, a la moció es feia referència al procés constituent, i nosaltres estem fermament convençuts que cal treballar per eixamplar l’independentisme per l’esquerra, i aprofitar el context constituent per derogar totes aquelles lleis liberals vigents al nostre país. La moció va quedar finalment aprovada.

La segona moció debatuda va ser presentada pel Partit Popular, en defensa dels cabildos i les diputacions. Vam decidir votar-hi en contra, en primer lloc perquè no existeixen cabildos enlloc dels Països Catalans, en segon lloc perquè, concretament al Principat, apostem per les vegueries, com a crítica al model de les províncies, clara mostra del desplegament de l’estat centralista, borbònic i autoritari, que van suposar la conquesta i encadenament del nostre país. La moció no es va aprovar.

Finalment, la darrera moció debatuda va ser presentada pel PSC i ICV, en suport de les Demandes del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. La CUP es va abstenir i remarcant durant la nostra intervenció la importància d’organitzar-se per altres vies, ja que sabem, i hem viscut de primera ma, que aquestes mocions acaben sent paper mullat. La moció va ser aprovada.

Quant al torn de Precs i Preguntes, vam realitzar un toc d’atenció per totes aquelles instàncies que resten pendents de resposta. Vam remarcar la importància de retirar aquella retolació antiga, com la que indica on es troba l’antiga biblioteca o la guàrdia civil.  D’altra banda vam recordar a l’equip de govern que encara no ha començat a gestionar els pisos buits de la vila, i l’inici de l’aplicació de sancions. Vam tornar a mencionar, per segon Ple consecutiu la ineficiència de l’equip de govern davant la gestió de la presumpta estafa d’una treballadora de la OGT de la Diputació de Barcelona.

Finalment, es va demanar la baixada de les banderes espanyola i europea davant la nefasta gestió de la crisi dels refugiats. Esparreguera com a ciutat acollidora hauria de baixar no només la bandera europea, sinó també l’espanyola com a part negociadora del tractat UE-Turquia.