La CUP Esparreguera ha presentat un seguit de propostes a l'equip de govern del PSC-ICV per tal de corregir aquelles ordenances que considerem abusives i modificar els barems impositius per tal que aquests siguin més progressius, així com crear noves taxes dirigides als intocables.

Els representants de l’equip de govern es van dedicar a fer declaracions parcials i subjectives així com faltant greument envers la serietat dels fets; menystenint les ofertes d’ajuda per part de la CUP i declarant obertament un desconeixement clar sobre la normativa i la gravetat dels fets.

L'Ajuntament ha confirmat que l'abocament és principalment coure i plom

Abans de continuar amb el debat de la resta de mocions, l’equip de govern només va presentar la modificació de l’ordenança fiscal d’expedició de documents públics.

La CUP a facebook

La CUP a youtube

Contacta amb nosaltres

Per enviar-nos un email ho pots fer al següent enllaç:

Contacta